Nu ska jag vara klok. Så läs noga.

Humaniora En gång för länge sedan, i min vilda ungdom, när jag var långt hemifrån och hade hamnat i knipa, fick jag ett brev från min bror. Jag öppnade det ...

Att återställa flottade vattendrag

Naturvetenskap Under senare år har det blivit vanligt att återställa åar och älvar som omformats av timmerflottning. Flottningen är nerlagd och flottlederna ...

2 kommentarer till “Att återställa flottade vattendrag”

  1. Jeanette Joelsson skriver:

    Flottlederna är ett kulturarv som inte förtjänar att utplånas samtidigt som det naturligtvis inte är möjligt och inte heller nödvändigt att allt ska vara kvar. Från kulturmiljövårdens utgångspunkt så är det lika viktigt att våra barn och framtidens barn har möjlighet att förstå och uppleva vad en ledarm är och vad den har betytt för Sveriges samhällsekonomiska utveckling som att det finns naturliga och hållbara ekosystem även i vatten. Kulturmiljövårdens målsättning är inte att allt ske se ut som det ”alltid” gjort. Kulturmiljövården jobbar med en helhetsyn på landskapet som innebär att kulturmiljön ska tas tillvara i samhällsutvecklingen och att en mångfald av kulturmiljöer ska bevaras, användas och utvecklas.

  2. Kurt Edlund skriver:

    Intressant iakttagelse. Jag har själv häpnat över argumentet – ”det ska vara som det alltid har varit”, när någon säger sig vilja bevara något specifikt i kulturmiljön. Aldrig har jag fått svar på vid vilken tidpunkt detta ”alltid” inträffade…

Kommentera